Dr inż. Ewa Szlachcic – Dydaktyka Konsultacje w sem. letnim 2017/2018 pok. 219 bud.C-3 wtorek 13-15

Studia I stopnia inzynierskie

Laboratorium Technologie Informacyjne


Studia II stopnia magisterskie

Metody optymalizacji ETEU00001W

Wyniki egzaminu "II" z informacja o czesci zaliczonej: PL lub PN z dnia 04.07.2018 - Wyniki - lista

Dodatkowy termin poprawkowy egzaminu "Metody optymalizacji" odbędzie się we srode 11.07.2018 godz. 10.00 - 11.30 pok. 219 bud. C-3

-->

Kierunek Automatyka i Robotyka Studia II stopnia

  • Wyniki kolokwium I z dnia 05.06.2018 - tylko cześć dotycząca programowania liniowego Lista I
  • Wyniki kolokwium I z dnia 05.06.2018 - cześć dotycząca programowania nieliniowego i czesc dla PL+PN Lista II
  • Wyniki kolokwium II z dnia 12.06.2018 - Lista III
  • Zmiana Dodatkowy termin poprawkowy do zaliczenia wykładu "Teoria i metody optymalizacji" odbędzie się w poniedziałek 02.07.2018 godz. 11.00 pok. 219 bud. C-3

Wyklad Teoria i metody optymalizacji

Projekt Teoria i metody optymalizacji

Kierunek Automatyka i Robotyka w języku angielskim


Projekt zespołowy

Metody numeryczne

Wykład

  • Układy równań liniowych- Metody iteracyjne
  • Równania nieliniowe Metody poszukiwania pierwiastka

Laboratorium